News

Regeringens vækstpakke

Regeringen har idag løftet sløret for den såkaldte vækstpakke. Den får følgende indhold: Boligjob-ordningen bliver genoptaget for 2013 og 2014. Selskabsskatten sænkes gradvist fra 25 til 22 procent. Gælder ikke [...]

Read full story Comments are closed
SKAT

Aktionærlån – det første bindende svar….

Og desværre følger svaret helt i ånden fra den nye lovgivning – der bliver absolut ikke givet ved dørene. En hovedaktionær agtede at købe en nyopført fra ejendom fra aktionærens [...]

Read full story Comments are closed
SKAT

SKATs indsatsplan 2013

SKAT har udsendt indsatsplanen for 2013. Udover de sædvanlige flotte ord om regelefterlevelse og bedre kundeservice, fokuseres på E-handel, sportsklubber og inddrivelse. Se indsatsplanen her.

Read full story Comments are closed

Forkert link i nyhedsbrev

I det udsendte nyhedsbrev den 24/1-2013 var desværre medtaget et forkert link. Det korrekte link er her.

Read full story Comments are closed

Ligningslovens § 33 A

Som led i Finansloven har skatteministeren fremsat L 82  om lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst. Når lovforslaget vedtages, vil beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere [...]

Read full story Comments are closed